Saúde Mental

Movemento Galego da Saúde Mental

Apoios

SOS-sanidadepublica-Cultura

Con humor

2012-05-21_VIN_2012-05-14_00_32_43_davila

Plataformas Sanidade

* Plataforma en Defensa da Sanidade Pública de Ferrol


* Plataforma en Defensa da Sanidade Pública de Monforte de Lemos


* Plataforma contra a privatización de Pontevedra


* Plataforma en Defensa da Sanidade Pública da Área de O Barco


* Plataforma en defensa da Sanidade Pública do Salnés


* Plataforma en defensa da Sanidade Pública de Lugo


* Plataforma en defensa da Sanidade Pública de Ourense


* Plataforma en defensa da Sanidade Pública de Verín

* Plataforma en defensa da Sanidade Pública de Cangas


* Plataforma en defensa da Sanidade Pública de Moaña

* Plataforma en defensa da Sanidade Pública de Santiago


* Plataforma pola Defensa e Mellora da Sanidade Pública da Coruña

* Plataforma en defensa da Sanidade Pública de Vigo


* Plataforma en defensa da Sanidade Pública na Mariña

* Plataforma en Defensa da Sanidade Pública da Barbanza

* Asociación Galega para a defensa da Sanidade Pública (Federación de Asociacións para a Defensa da Sanidade Pública)


Procurar

SOS-Sanidade Pública de Vigo sobre o Anexo I do Hospital Xeral e a Cidade da Xustiza

Atención, ábrese nunha nova fiestra. PDFImprimirCorreo-e

Mércores, 22 Xuño 2016 10:24

Ante o feito de que o SERGAS pretende destinar á Cidade da Xustiza de Vigo a Torre do edificio do antigo Hospital Xeral de Vigo xunto co Anexo I do mesmo, dende a Plataforma SOS sanidade Pública de Vigo queremos denunciar:


1.- Que a superficie da Torre do edificio, de 36.717 metros cadrados, é máis que suficiente para cubrir as necesidades da Cidade da Xustiza,  xa que excede en 10.000 m2 aos edificios actuais dos xulgados, polo que non precisa utilizar os anexos da torre. A Xunta de Galicia  quere converter un dos dous anexos nun aparcamento o que exixiría demoler todo o construído e en perfectas condicións de uso. Esta decisión supoñería un derroche de recursos sanitarios intolerable, tendo en conta a falta de equipamento sanitario que padece o Área.

 

2.- Sen embargo existe espazo mais que suficiente na zona aledaña ao antigo hospital para un aparcamento. Así entre as Ruas Vazquez Varela e Padre Feijoo hai un espazo baldeiro de contido,  que era utilizado ata agora para carga e descarga do material de desfeito do antogo Xeral. Ademais seria posible ampliar este espazo  expropiando os terreos de dos vivendas abandonadas (do mesmo propietario) nas que se acumula lixo, hai trafico de drogas e lumes (unha das casas foi queimada dúas veces), o que contribúe a degradación do barrio, situación denunciada reiteradamente polos veciños e comerciantes.

 

3.- Consideramos que a atención sanitaria do área de Vigo precisa dedicar a uso sanitario os Anexos I (12,672 m2) e II (8,022 m2), para situar neles servizos moi necesarios para Vigo como un Servizo de Urxencias Extrahospitalario; un Centro de Alta Resolución; un servizo de Cirurxía Minimamente Invasora (mantendo o Bloque Cirúrxico existente); un Bloque de Consultas Externas e Gabinetes de Exploracións e Probas Funcionais (necesarios para reducir as listas de espera); un novo Centro de Atención Primaria que remate coa masificación dos actuais; manter o Servizo de Rehabilitación; o Centro de Orientación Familiar; e unha Unidade de Saúde Mental que substitúa ás pechadas na Dobrada e Coia.

 

Por todo elo exiximos a Xunta de Galicia


·       Manter o uso sanitario destes anexos, especialmente tralos recortes introducidos no Novo Hospital pola Concesionaria, os peches de dispositivos no Hospital Meixueiro, Hospital Municipal e os centros de Coia e a Dobrada, e o abandono do Plan de Recursos Integrais por la actual Consellería de Sanidade, que ademais de  contribuír ao deterioro sanitario, afastan á poboación dos servizo asistenciais.

 

·       Non devolver os Anexos a Seguridade Social para destinalos a Cidade da Xusticia que non os necesita para nada.

 

SOS-Sanidade Pública apoia a manifestación do día 22 no Meixoeiro

Atención, ábrese nunha nova fiestra. PDFImprimirCorreo-e

Martes, 21 Xuño 2016 08:56

20160622_mani_VigoA Plataforma SOS Sanidade Pública quere mostrar o seu apoio á manifestación convocada pola Xunta de Persoal e a Plataforma SOS Meixoeiro para do próximo dia 22 de Xuño, que culmina o peche dos traballadores do hospital en demanda de

 

1.- APERTURA DE TODAS AS CAMAS DE HOSPITALIZACIÓN.

 

2.- APERTURA DA UNIDADE DE CRÍTICOS.

 

3.- NIN UNHA DERIVACIÓN Á SANIDADE PRIVADA.

 

4.- PLAN DE CHOQUE PARA REDUCIR AS LISTAS DE ESPERA

 

Desde SOS consideramos importante que a cidadanía apoie masivamente esta convocatoria para frear o desmantelamento deste centro hospitalario que forma parte do Complexo Hospitalario Universitario de Vigo.

 

Os recortes no centro vén agravar os problemas de recursos que padece a área como os recortes de camas e servizos do novo centro hospitalario construído en Valladares e o abandono do proxecto de situar nos Anexos I e II do antigo Hospital Xeral os servizos que Vigo necesita como o Centro de Alta Resolución, Centro e Urxencias Extrahospitalarias dotado adecuadamente, novo centro de Atención Primaria etc.

 

A manifestación esta convocada para o mércores 22 de xuño ás 20 horas, na entrada do Hospital do Meixoeiro.

 

SOS-Sanidade Pública apoia a campaña a prol dun Plan Galego de Prevención do Suicidio

Atención, ábrese nunha nova fiestra. PDFImprimirCorreo-e

Venres, 17 Xuño 2016 14:35

Ante o grave problema do crecemento do suicidio en Galicia desde a Plataforma SOS Sanidade Pública esiximos a Conselleria de Sanidade


1.       A elaboración con carácter prioritario un Plan Galego sobre o Suicidio  de carácter multisectorial, dotado dos recursos necesarios para afrontar a gravidade do problema e  artellado no Plan de Saúde Mental de Galicia coa  implicación da comunidade.

2.       A constitución dun Comité Técnico para elaborar dito Plan

3.       A creación de Comisións Clínico-Asistenciais en cada Xerencia de Área de carácter  multiprofesional e multisectorial destinadas a coñecer e estudar a realidade do suicido en cada Área, realizar informes, identificar grupos e situacións de risco e elaborar opostas e protocolos de intervención

 

Mentres se elabora o Plan consideramos necesario:


·       Que a Conselleria de Sanidade e o SERGAS  leven adiante actividades informativas, en colaboración cos medios de comunicación, para informar a poboación  sobre o suicidio coa finalidade de sensibilizala e  desestigmatizar o problema

·       Mellorar o nivel de coñecemento dos profesionais de Atención Primaria sobre o problema e incrementar a súa capacidade para explorar o risco, avalialo e realizar actuacións preventiva adecuadas.

·       Desenvolver protocolos específicos de atención a persoas con conducta suicida e a afectados por suicidio consumado.

·       Facilitar con carácter prioritario  o acceso a recursos asistenciais as persoas en risco, incrementar o seguimento, e intensificar a atención sanitaria e social das mesmas.

 

A Plataforma SOS Sanidade Pública de Galicia acordou o pasado 6 de Xunio apoiar a campaña de sensibilización social e promovida polo  Movemento Galego de Saude Mental (MGSM), Badaladas en Prevención do Suicidio na que participan representantes de diferentes colectivos sociais na porta da Catedral de Compostela. 

 

Tódolos dias o Movemento Galego da Saúde Mental (MGSM), ás 8 da tarde na Praza de Praterias realiza un acto que forma parte da campaña Badaladas pola prevención do suicidio. As badaladas comezaron o  dia 3 de maio e aínda seguen tódolos dias. Con cada badalada, cada dia, quere recordarse que unha persoa morreu por suicidio en Galicia, e que ainda non se fixo nada dende a Xunta para cumprir ca orientación da OMS de desenvolver unha estratexia de prevención.. O día 30 o número de persoas suicidades é 181.


Desde SOS Sanidade Pública convocamos actos similares nas localidades de Galicia  o día 30 de Xuño   ás 8 da tarde, con concentracións e badaladas en lugares públicos.

 

Nelas reivindícamos un Plan Galego de Prevención do Suicidio, problema que creceu alarmantemente como consecuencia da crise económica e social, os recortes de recursos  e a ausencia dunha Rede de Saúde Mental que coordine recursos e dispositivos intersectoriais.

 

Ante o Decreto de Comités de Ética Asistencial e as modificacións que se pretenden impoñer.

Atención, ábrese nunha nova fiestra. PDFImprimirCorreo-e

Mércores, 15 Xuño 2016 10:34

A Plataforma SOS Sanidade Pública solicita a retirada do  anteproxecto de Decreto polo que se regulan os Comités de Ética Asistencial de Galiza (CEA).  E  demanda que calquera cambio de norma estea orientado a mellorar a norma existente, e non a establecer un control político sobre os mesmos.


O Goberno Aberto da Xunta de Galiza colgou recentemente no Portal de Transparencia un anteproxecto de decreto para regular os Comités de Ética Asistencial, sen xustificar os motivos para cambiar a norma,  sen haberllo debatido cos as/os profesionais sanitarios, e menos sen contar coa opinión das persoas que desde fai anos veñen traballando nos CEA

 

Os Comités de Ética Asistencial son uns órganos consultivos de carácter interdisciplinario, ao servizo das/os profesionais e usuarios dos centros sanitarios, destinados a analizar e asesorar na resolución de conflitos éticos que poidan xurdir coma consecuencia da labor asistencial para mellorar a dimensión ética da práctica clínica e da calidade asistencial.

 

Por definición este órganos deben:

  • Ter un carácter consultivo. A decisión final corresponde ao consultante.
  • Ser independente de calquera órgano institucional.
  • Ser aconfesionais.

 

Sen embargo o texto que propón a Consellaría de Sanidad permitiría o control dos Comités polas Xerencias de Área, e por extensión pola Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria. Ademais o anteproxecto limita as funcións dos Comités en temas tan fundamentais coma é a protección dos dereitos das/os doentes u o dereito a decidir sobre as cuestións que afectan a vida da xente.

 

A Xunta de Galicia pretende  ademais que o Comité de Bioética de Galiza teña a dirección xerárquica  destes Comités, algo incompatible coa propia natureza de estes organismos autónomos, que deben ter capacidade para tomar decisións por si mesmos e  establecer o que está ben ou mal, sen interferencias da administración . Con este cambio os Comités corren o risco de converterse en órganos de carácter doutrinal.

 

Por todo isto desde a Plataforma SOS Sanidade Pública exiximos a Xunta de Galicia que:

·       Xustifique os motivos para cambiar a normativa.

·       Os/as directivas/os da administración  non formen parte dos Comités de Ética Asistencial, para  garantir a súa independencia

·       Os procesos de selección dos seus membros sexan públicos e transparentes.

·       Teñan presenza de persoal non sanitario.

·       Gocen de plena autonomía respecto do Comité de Bioética de Galiza.

·       Garanten a protección dos dereitos das/os doentes coma referencia fundamental das súas funcións.

·       Exista paridade entre Mulleres e Homes

·    Os seus informes sexan remitidos á Inspección Sanitaria, quen accederá a eles mediante procedementos específicos. En ningún caso os informes serán remitidos á Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria, e menos enviados de xeito rutineiro á Direccións de Xestión das Areas Sanitarias.

 

SOS Sanidade Pública quere lembrarlle á Consellaría de Sanidade que as normas  cambiadas por imposición están condenadas ao fracaso.

 

SOS Sanidade Pública ante as novas medidas de desmantelamento da Sanidade Pública

Atención, ábrese nunha nova fiestra. PDFImprimirCorreo-e

Mércores, 15 Xuño 2016 09:49

 

SOS SANIDADE PÚBLICA ANTE AS NOVAS MEDIDAS DE DESMANTELAMENTO DA SANIDADE PÚBLICA GALEGA


1º.- Este verán o SERGAS pechará 1.200 camas hospitalarias, 746 camas máis que no ano 2009 cando se pecharon 454. Como nestes anos recortáronse 723 camas públicas. O peche estival paso do 5,7% do total de camas no ano 2009 ao 16,5% (65,4% máis). Esta decisión é incompatible cunha atención de calidade e contribuirá a incrementar aínda máis unhas listas das listas de espera, que creceron de 70 días en decembro do 2008 a 78,8 en decembro do 2015 (19 días máis que os 60 que establece como tope máximo a Lei de Garantías Sanitarias de Galicia) e favorecerá novos desvíos de pacientes a centros sanitarios privados.

 

Camas públicas

Peche de camas verán

% camas pechadas verán

2009

7.973

454

5,70%

2010

8.010

580

7,20%

2011

8.010

670

8,40%

2012

7.765

780

10,10%

2013

7.581

932

12,30%

2014

7.563

1.095

14,50%

2015

7.501

1.200

16%

2016

7.250

1.200

16,50%

Diferencias 2009-2016

723

746

65,40%

 

2º.- A decisión de non cubrir as prazas de profesionais de vacacións nos Centros de Atención Primaria provocará, novamente, aumentos máis demoras nas consultas (nalgúns centros superan a semana), a anulación de citas ou ata a pechadura de consultas. Como en Galicia o 40% dos cupos de Primaria esta masificado ao superar as 1.400 cartillas individuais, estes recortes reducirán aínda máis a capacidade resolutiva e a calidade da atención primaria e contribuirán a conxestionar os servizos de urxencias (1 de cada 3 galegos acode anualmente a estes servizos), xerando así unha espiral de deterioro de todo o sistema, moi afectado polas xubilacións forzosas e a amortización das vacantes xeradas. Os recortes das plantillas incrementan o desemprego na sanidade, e empuxa a migrar a outros servizos de saúde e a Europa do persoal altamente cualificado.

 

3º.- En Vigo, por primeira vez na historia do sistema público galego privatizouse o financiamento e xestión dun Complexo Hospitalario, que esta sendo acompañada polo desmantelamento do Hospital do Meixoeiro que teñen por finalidade favorecer e prolongar o Concerto Singular coa clínica privada POVISA.

 

Desde a Plataforma SOS Sanidade Pública facemos un chamamento á poboación de todas a Galicia e aos profesionais que traballan nos centros sanitarios do SERGAS a mostrar a súa indignación e rexeitamento co:

  • Peche de camas hospitalarias no verán
  • A non cobertura das vacacións nos Centros de Saúde
  • Desmantelamento do Hospital do Meixoeiro

con concentracións e manifestacións fronte aos centros sanitarios, en colaboración coas Xuntas de Persoal de cada Área.

 

Comunicado de prensa da Plataforma A Mariña sobre os atrasos en probas diagnósticas no Hospital da Costa

Atención, ábrese nunha nova fiestra. PDFImprimirCorreo-e

Mércores, 18 Maio 2016 10:40

A SOLUCIÓN AOS PROBLEMAS NA SANIDADE PÚBLICA NON VIRÁN CON MAIS LADRILLO SENÓN NA DEVOLUCIÓN DA XESTIÓN SANITARIA Á COMARCA E CON PERSOAL SANITARIO PROPIO SUFICIENTE PARA ATENDER A DEMANDA


A PLATAFORMA SÚMASE ÁS CRÍTICAS DO OBSERVATORIO DA MARIÑA POLA IGUALDADE E RECLAMA SOLUCIÓNS PARA OS ATRASOS EN PROBAS DIAGNÓSTICAS NO HOSPITAL DA COSTA


A Plataforma na Defensa da Sanidade pública da Mariña advertiu que os problemas cos retrasos en probas diagnósticas, a falta de persoal, as derivacións de doentes a outros centros fora da comarca, e a saturación nos centros de atención primaria, non van resolverse a golpe de anuncios electoralistas, nin coa ampliación do hospital da Costa e cun gran aparcamento que acabará sendo un negocio para algunha empresa amiga que logre a concesión para xestionalo.

 

Afirman que o amor do PP co ladrillo e as privatizacións, e o desamor que, unha e outra vez, demostra co mantemento do sistema sanitario público, non augura solucións para dar volta ás asistencias médicas de prestado dende Lugo, á falta de persoal no hospital e nos centros de primaria, á derivación de doentes da comarca a outros centros, aos graves retrasos irresponsábeis nas probas diagnósticas, nin á concepción da asistencia sanitaria na comarca como unha delegación de Lugo, cando debera ter capacidade de xestión propia para decidir en función das necesidades da poboación.

 

A Plataforma súmase ás críticas feitas públicas polo Observatorio da Mariña pola Igualdade en relación aos graves retrasos nos resultados de citoloxías de colo de útero no Hospital da Costa. A crítica non é nova e persiste no tempo sen que que se dera solución a un problema que pon en grave risco a saúde das mulleres como xa denunciou esta Plataforma fai anos. O problema, afirman, é que non se trata dun retraso puntual senón crónico, e o mesmo sucede con outras probas como recentemente se denunciaba con probas cardíacas, ou a falta de substitución de persoal como sucedeu rcentemente por uns días coa  facultativa de reumatoloxía.

 

Coa chegada do verán os problemas agrávanse, a pesar do incremento notábel de poboación na comarca, nin se reforza o persoal nos centros de primaria, nin no hospital; moi ao contrario non se fan relevos por vacacións e a carga de traballo aumenta ate extremos insoportábeis no persoal que queda en activo.

 

Plataforma na Defensa da Sanidade Publica da Mariña