Saúde Mental

Movemento Galego da Saúde Mental

Apoios

SOS-sanidadepublica-Cultura

Con humor

2012-05-21_VIN_2012-05-14_00_32_43_davila

Plataformas Sanidade

* Plataforma en Defensa da Sanidade Pública de Ferrol


* Plataforma en Defensa da Sanidade Pública de Monforte de Lemos


* Plataforma contra a privatización de Pontevedra


* Plataforma en Defensa da Sanidade Pública da Área de O Barco


* Plataforma en defensa da Sanidade Pública do Salnés


* Plataforma en defensa da Sanidade Pública de Lugo


* Plataforma en defensa da Sanidade Pública de Ourense


* Plataforma en defensa da Sanidade Pública de Verín

* Plataforma en defensa da Sanidade Pública de Cangas


* Plataforma en defensa da Sanidade Pública de Moaña

* Plataforma en defensa da Sanidade Pública de Santiago


* Plataforma pola Defensa e Mellora da Sanidade Pública da Coruña

* Plataforma en defensa da Sanidade Pública de Vigo


* Plataforma en defensa da Sanidade Pública na Mariña

* Plataforma en Defensa da Sanidade Pública da Barbanza

* Asociación Galega para a defensa da Sanidade Pública (Federación de Asociacións para a Defensa da Sanidade Pública)


Procurar

Acto informativo sobre o laboratorio do NHV

Atención, ábrese nunha nova fiestra. PDFImprimirCorreo-e

Martes, 08 Xullo 2014 08:47

 

ACTO INFORMATIVO PERDA E PRIVATIZACION DO LABORATORIO DO NOVO HOSPITAL DE VIGO

 

Asociacion Galega para a Defensa da Sanidade Pública


1.- Consecuencias da falta de laboratorio no Novo Hospital de Vigo.

  • CARMEN GONZALEZ MAO, Xefa de Sección servizo de laboratorio do Complexo Hospitalario Universitario de Vigo(CHUVI).
  • Angeles Fernández Fernández, Hematóloga Complexo Hospitalario Universitario de Vigo(CHUVI).
  • Genma González Mediero Adxunta Microbioloxía CHUVI.

2.- Conflitos de intereses na privatización do Laboratorio Central de Galicia.

  • LUISA LORES, Radióloga Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Publica.

3.- A privatización da Sanidade Pública.

  • MANUEL GONZALEZ MOREIRA, Xunta de Persoal área sanitaria de Vigo e Plataforma en Defensa da Sanidade Pública de Vigo.

4.- Proceso de privatización dos laboratorios dos hospitais da CCAA de Madrid e consecuencias para pacientes e profesionais.

  • MARCIANO SANCHEZ BAYLE, Pediatra Hospital Niño Jesús, Integrante das Mareas Brancas de Madrid.


Mércores, 9 de xullo ás 7 da tarde

Paraninfo da Universidade de Vigo

Rúa Areal, 46A SUPRESIÓN E EXTERNALIZACION DO LABORARIO DO NOVO HOSPITAL DE VIGO ATENTA CONTRA A SAÚDE DA POBLACION E OS DEREITOS SOCIAIS E PROFESIONAIS

Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública

 

A Consellería de Sanidade ten decido, sen contar coa opinión e asesoría dos profesionais, que o Novo Hospital de Vigo non teña un Laboratorio Central. O novo centro de Valadares disporá soamente dun laboratorio de 24 horas (básico e reducido) afastado varios quilómetros do laboratorio situado no Hospital de Meixoeiro. Ademais sepárase dos laboratorios de Anatomía Patolóxica e de Investigación que si estarán no Novo hospital, o que obrigará a duplicar os recursos para extracción e traslados de probas e o equipamento, xa que obriga ao hospital a dispoñer de medios para transportar as mostras entre os dous centros. Aínda que a administración alega que esta decisión reducirá custos e mellorará a eficiencia, a realidade é que todo este embrollo incrementará innecesariamente os gastos.

Resulta paradoxal que un hospital presentado pola Consellería de Sanidade como un dos máis modernos e avanzados tecnoloxicamente de Europa, non dispoña dun servizo esencial como é un laboratorio dimensionado en magnitude e prestacións.


OBXECTIVOS QUE PERSEGUE A CONSELLERÍA AO SUPRIMIR O LABORATORIO DO NHV

Os laboratorios clínicos son servizos xeradores de produtos intermedios que teñen unha gran implicación nas decisións clínicas, aínda que a facilidade de mecanizar a súa actividade fainos moi apetecibles para o sector privado.

Entre os argumentos esgrimidos pola Consellería de Sanidade para xustificar esta decisión poderiamos destacar que a externalización reduce custos, permite o acceso a tecnoloxía de última xeración, mellora a calidade, incrementa a satisfacción ou simplifica a xestión. Realmente a Consellería de Sanidade, con esta ocorrencia, persegue dous obxectivos:


1.- Reducir custos ás empresas Concesionarias.

O modelo de financiamento e xestión privada do Novo Hospital a través dunha Unión Temporal de Empresas afines ao Partido Popular, constituíu un enorme fracaso dado que, ademais de multiplicar os custos, a creba de Bankia (dirixida por Rodrigo Rato), da Caixa de Aforros do Meditarráneo (en mans do ínclito Francisco Camps) e da construtora OCASA adxudicatarias da obra, paralizou durante anos o proxecto de construción e obrigou á Xunta a introducir recortes nos custos de construción para beneficiar ás empresas concesionarias (CONCESSIA) recortando de xeito brutal o proxecto arquitectónico, o equipamento e o plan funcional, que inclúe a supresión do Servizo de Laboratorio.

2.- Iniciar o proceso de privatización dos servizos de laboratorio dos hospitais públicos galegos:

Seguindo o exemplo da CCAA de Madrid a Consellería de Sanidade externalizou (privatizou) en marzo do 2014 o laboratorio Central de Galicia asignándoo ao laboratorio CERBA Internacional cuxo presidente é o propietario dos laboratorios Unilab do Fondo de Investimento multinacional CVC-Capio asociada á aseguradora privada norteamericana Centene (propietarios tamén do Laboratorio Central de Madrid, o que supón que unha parte importante dos laboratorios públicos do SNS pasarán a fondos de capital risco internacional). Este laboratorio privado ten asignada a realización de máis de 600 probas, que na súa inmensa maioría realizaban ata agora os laboratorios dos hospitais públicos, que como consecuencia van ser pechados progresivamente (como nos hospitais de Madrid) para trasladar a súa actividade ao macro laboratorio privado. Os hospitais públicos galegos quedaranse con microlaboratorios para atender as urxencias máis básicas.


CONSECUECIAS DESTA MEDIDA

As probas de laboratorio esixen unha interacción continua e activa cos servizos clínicos para garantir unha boa atención aos pacientes. Separar fisicamente o laboratorio do resto do Hospital ameaza a calidade e seguridade dos enfermos hospitalizados, que en moitos casos precisan de decisións clínicas rápidas adoptadas en equipo por clínicos e analistas, sen estar sometidas aos riscos do trafico, ao estado das carretas ou a dispoñibilidade de medios de transporte. Esta distancia aumentará os custos da atención e favorecerá erros e atrasos na entrega de resultados, que poden poñer en risco a atención ou a vida dos pacientes. A fragmentación dos recursos impedirá, entre outras, a implantación das consultas de alta resolución, a continuidade dos transplantes de medula (os únicos que se fan ata agora en Vigo) e as actividades de investigación (xa recortadas ao suprimir os Módulos de Investigación e Docencia contemplados no proxecto inicial do Hospital).

Desde que en 2009 a Consellería de Sanidade de Madrid presidida por Juan José Güemes (que logo do seu cese pasou a traballar para o laboratorio Unilab) deixou en mans privadas as análises clínicas dos seis novos hospitais, sucedéronse graves incidencias (denunciadas por responsables e profesionais dos servizos) por atrasos na entrega de resultados, confusión e erros nas probas que non se correspondían coas que solicitaran os especialistas, ou que moitas análises tivesen que repetirse porque, logo de meses de espera, as probas xa non eran útiles (poñendo en risco a vida dos pacientes).

Este macro laboratorio privado marxinará aos profesionais dos laboratorios públicos (empezando polo CHUVI) ao apropiarse da parte máis innovadora dos mesmos, cuxa actividade quedará limitada á realización de probas rutineiras, marxinados das innovacións tecnolóxicas e condenados á obsolescencia. Isto suporá un novo paso na descapitalización, desmantelamento e privatización do sistema sanitario público galego. O peche dos laboratorios públicos ira acompañado do despedimento de parte dos seus traballadores, algúns poucos poderán quedarse no novo laboratorio e o resto serán recolocados en calquera dos centros do SERGAS. Todo isto explica o rexeitamento da medida polos traballadores, xefes de servizo dos laboratorios dos hospitais públicos de Galicia e da Sociedade Española de Enfermidades Infecciosas e Microbioloxía Clínica (SEIMC), que difundiu un comunicado cuestionando a decisión por razóns asistenciais porque, entre outras cousas, afasta o laboratorio de Microbioloxía do Hospital de referencia e a loxística para a recolleita e traslado das mostras micro biolóxicas afectará á calidade adecuada e ao mantemento da integridade e viabilidade das mesmas.


CONCLUSIÓNS:

A existencia dun laboratorio no Novo Hospital de Vigo constitúe un alicerce esencial do mesmo. O seu afastamento dos servizos clínicos, o seu fraccionamento e a prevista externalización dunha parte das probas ao laboratorio central privado, afectará á calidade e seguridade da atención dos pacientes, á eficiencia no uso dos recursos, aos dereitos dos profesionais e ao carácter estratéxico do centro.

A prevista extensión desta estratexia ao resto de hospitais públicos, coa externalización e concesión da realización das probas máis avanzadas a unha empresa privada (Unilab) xerará unha situación de monopolio privado que permitirá a esta impoñer condicións e prezos ao SERGAS contravindo as teóricas vantaxes do mercado e poñendo en risco a confidencialidade dos procesos asistenciais.

Por todo iso facemos un chamamento a cidadáns e profesionais de todos os hospitais, centros de Atención Primaria e áreas sanitarias de Galicia a mostrar o seu rexeitamento a esta medida que atenta contra a saúde e os dereitos sociais e profesionais.

 

Contra a supresión do Laboratorio do Novo Hospital de Vigo

Atención, ábrese nunha nova fiestra. PDFImprimirCorreo-e

Luns, 30 Xuño 2014 12:15

Mañá martes día 1 de Xullo ás 16,30, os traballadores do servicio de laboratorio do CHUVI e a Plataforma SOS Sanidade Pública convocan un acto diante das obras do Novo Hospital de Vigo en protesta pola supresión do servizo de laboratorio deste novo centro.

A devandito acto asistirán ademais dos profesionais e traballadores do servizo de laboratorio do CHUVI e  da Plataforma SOS de Vigo;  a Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública;  os lideres políticos dos grupos parlamentarios da oposición: Jose Ramón  Gomez Besteiro polo PSdeG-PSOE, Xose Manuel Beiras e Yolanda Diaz por AGE e Xavier Vence Portavoz Nacional do BNG: Estarán ademais  o alcalde de Vigo Abel Cabellero e os secretarios xerais de CIG Suso Seixo, de UGT Jose Antonio Gomez e de CCOO Xose Manuel Sánchez; e membros da Xunta de Persoal do Centro.

 

Todas estas organizacións rexeitan a supresión dun servizo central, clave para o funcionamento do Novo Hospital,  que responde á estratexia de recortar os servizos do centro para abaratar custos ás empresas concesionarias e de eliminar os laboratorios dos centros públicos para proceder a sua privatización (como o laboratorio central de Galicia asignado a Cerba Internacional propiedade da multinacional Unilabs-Capio)

 

SOS-Sanidade Pública apoia o Movemento Galego pola Protección da Saúde Mental

Atención, ábrese nunha nova fiestra. PDFImprimirCorreo-e

Luns, 31 Marzo 2014 09:56

Vense de pór en marcha o Movemento Galego pola Protección da Saúde Mental, que aglutina diversas entidades e profesionais do ámbito da saúde mental na procura da mellora das condicións nas que se presta a atención sanitaria a estes procesos, insertando esta procura na loita por unha Sanidade Pública de calidade.

 

Desde SOS-Sanidade Pública apoiamos a creación deste Movemento e participaremos en todas aquelas iniciativas que desde el se convoquen. Deixamos aquí o texto do manifesto co que se botou a andar o Movemento:

 
POLA PROTECCIÓN DA SAÚDE MENTAL E CONTRA O DETERIORO DA SÚA ASISTENCIA PÚBLICA

 

                O estado da atención sanitaria e social á saúde mental en Galicia está nun proceso de franco deterioro. Os escasos datos que se dan a coñecer sobre indicadores de saúde da poboación informan dunha evolución negativa, e os informes que proporcionan os profesionais e usuarios dos servizos públicos de saúde mental, debuxan unha realidade asistencial na que se salientan feitos inaceptables.

Deles conclúese que:

 • Están a ser danados os dereitos asistenciais e son restrinxidas de feito as prestacións sanitarias recoñecidas como dereito por lei  á cidadanía.CONCÚLCANSE DEREITOS ASISTENCIAIS .
 • Estáse a proporcionar unha asistencia por debaixo das condicións de calidade e seguridade esixibles, e do nivel que a cualificación dos profesionais da saúde pode garantir. Iso é así tanto pola dificultade para acceder á mesma como para recibila ca intensidade, extensión e diversidade de recursos e accións profesionais recoñecidas como necesarias (esperas, distancia temporal entre consultas sucesivas, reducción de tempos de atención, limitacións para acceso á hospitalización e acortamento temerario da mesma,  impedimentos para acceso á rehabilitación, inexistencia de plans específicos para situacións de alta morbi-mortalidade).DETERIÓRASE A CALIDADE E COMPROMÉTESE A SEGURIDADE.
 • Estánse a deteriorar gravemente as condicións para o exercicio da actividade dos profesionais da saúde mental como consecuencia da dinámica de funcionamento dos servizos e institucións sanitarias, da incertidume laboral e o incremento de carga asistencial, do incumplimento das indicacións de de doentes por profesional,  e do establecemento nos acordos de xestión de obxectivos economicistas e non os orientados á millora da calidade asistencial.DETERIÓRASE O EXERCICIO PROFESIONAL. ratios
 • Estáse a constatar que  o maior deterioro da situación recae sobre aqueles sectores sociais que menos recursos posúen, máis necesidades teñen, e en pior situación de saúde se atopan.QUÉBRASE A EQUIDADE: OS DOENTES CON TRASTORNO MENTAL GRAVE E SEN RECURSOS, PIOR.
 • Os responsables da dirección do SERGAS non están a desenvolver os medios de planificación, avaliación, desenvolvemento de recursos, coordinación e información necesarios para que a actividade dos profesionais permita obter os mellores resultados posibles na atención aos usuarios de Saúde Mental.Na toma de decisións marxínase  ós profesionais, ós usuarios, e ós doentes e ás súas familias.CARÉCESE DE PLANIFICACIÓN, OCÚLTASE INFORMACIÓN E IMPÍDESE A PARTICIPACIÓN.

                Este estado de cousas enmárcase nun contexto de funcionamento antidemocrático dos servizos e institucións do SERGAS, responsables da atención pública á saúde mental, de reducción progresiva de recursos profesionais e materiais, e de carencia dun proxecto público cara o futuro de acción social e sanitaria en saúde mental. Galicia está de novo sen plan específico de saúde mental.

                O deterioro na atención á saúde mental é parte do deterioro sanitario xeral, e ámbolos dous son unha consecuencia do tipo de xestión que se está a facer desta crise económica, e do recorte de dereitos que estamos a sufrir. Pero ademais, ese deterioro en Galicia incide sobre unha situación que xa era fráxil e pior en termos relativos respecto á media do Estado Español, xa fora en dotacións profesionais e recursos asistenciais, xa en indicadores de saúde ou en desenvolvemento da organización da rede de atención á saúde mental. Cómpre lembrar que para corrixir esa situación puxérase en execución o Plan Estratéxico de Saúde Mental Galicia 2006-2011, que se viu interrompido polo goberno autonómico xa na pasada lexislatura, sen que dende aquela se definira ningunha alternativa coñecida.

                Esta preocupante situación agudízase nos últimos anos como consecuencia do deterioro das condicións de vida e de traballo, o incremento do sufrimento intolerable producido pola ameaza que sobre as vidas proxecta a crise económica e as políticas que os nosos  gobernos dipoñen fronte a ela, e a diminución dos recursos de protección social e sanitaria.

                OMS-Europa xa advertiu hai tres anos nun informe específico, que se durante a crise se desenvolvían políticas que reduxeran a protección social, incrementaríanse os riscos e danos na saúde mental das poboacións afectadas. Os nosos gobernantes estaban avisados. O resultado que estamos a sufrir predeciuse e cúmplese rigurosamente.

                Pódense facer outras políticas sanitarias en saúde mental: só é unha cuestión de opcións a tomar, intereses a defender  e prioridades a atender. Mais a saúde mental non parece ser unha preocupación dos nosos gobernantes. A  ausencia de proxecto ó respecto, e o desleixo no que se a está a deixar caer, así o confirma.

                Ante esta situación, na nosa condición de usuarios, doentes, familiares e profesionais sanitarios, PROMOVEMOS ESTA DECLARACIÓN compartindo a valoración e a preocupación sobre a gravidade da mesma, movidos pola defensa da calidade e dos dereitos asistenciais, e  sentíndonos obrigados polo deber que crea o coñecemento do que está a ocurrir.

             COMPROMETÉMONOS A ACTUAR para mudar esta realidade inaceptable, sabedores de que a crise económica estáse a usar como argumento para facer políticas que son presentadas como inevitables, cando só son algunhas das posibles, e convencidos de que hai outras opcións sanitarias e sociais máis respectuosas cos dereitos das persoas e máis útiles ás suas necesidades de saúde.

E por iso decidimos iniciar, desenvolver e afortalar un MOVEMENTO GALEGO DA SAÚDE MENTAL para:

 • Deter o deterioro na atención á saúde mental, e acadar os recursos sanitarios e sociais que compran.

 

 • Comprometer a todos os sectores e axentes implicados, na defensa da mellor atención sanitaria e social aos doentes e ás súas familias.

 

 • Ofrecer alternativas á situación, elaboradas ca participación de todos os afectados e integrando ás diferentes experiencias e visións (enfermos, familias, profesionais) sobre os problemas de saúde mental.

E para iso plantexámonos:

 • . Describir para cada área sanitaria, e para cada bisbarra, a evolución do estado das necesidades de saúde mental, e da resposta sanitaria e social ás mesmas, e moi en particular referido a aqueles sectores de poboación mais vulnerables e en condición máis grave.ANALIZAR A SITUACIÓN DE CADA ÁREA SANITARIA
 • Avanzar na elaboración de propostas comúns para presentar ás institucións de goberno da nosa Comunidade cara a mellorar e resolver as carencias e insuficiencias identificadas.ELABORAR PROPOSTAS DE MELLORA.
 • Difundir a nivel social o coñecemento da situación, procurando a maior implicación das súas diversas institucións, organizacións sociais e cidadáns, nas accións a prol da súa modificación.INFORMAR Á POVOACIÓN.
 • Organizar as accións individuais e colectivas que compran para impedir que siga a empiorar a situación , e para mudala.PROMOVER O COMPROMISO, A PARTICIPACIÓN E A MOBILIZACIÓN.
 • Esta é a alternativa. Potenciar o desenvolvemento da sanidade pública, dos servizos sociais públicos, das politicas activas de emprego, e das medidas de protección social, dende a súa consideración como medios básicos para reducir o dano á saúde mental e o sufrimento, empiorado no actual contexto de crise económica.DEFENDER O PÚBLICO.
 • Defender os dereitos democráticos, sociais e sanitarios conquistados pola nosa sociedade, hoxe en risco de limitación ou abolición. Eles son a base da convivencia social e do respecto aos dereitos dos máis febles, nomeadamente dos enfermos mentais.ESIXIR O RESPECTO ÓS DEREITOS DEMOCRÁTICOS, SOCIAIS E SANITARIOS.

MÁIS DEMOCRACIA CON MÁIS XUSTIZA = MÁIS SAÚDE

                Con eses obxectivos no día de hoxe comezamos esta andaina, até onde cómpra, para reclamar o respecto ó noso dereito á saúde, para defender a nosa sanidade, e para protexer a saúde mental da comunidade da que somos parte.


En Santiago de Compostela, a 13 de febreiro de 2014

 

SOS-Sanidade Pública apoia as mobilizacións en defensa da Sanidade Pública convocadas para mañá mércores

Atención, ábrese nunha nova fiestra. PDFImprimirCorreo-e

Martes, 25 Marzo 2014 10:45

folleto_poboacin_XERAL_WEB_mobilizacins


A Plataforma SOS Sanidade Pública quere mostrar o seu apoio ás mobilizacións convocadas polos sindicatos sanitarios CCOO, CESM-OMEGA, CIG, CSI-F, SAE e UGT en todas as áreas sanitarias de Galicia en contra dos recortes en prestacións, servizos, persoal, privatizacións e copagos, a ausencia de negociación cos sectores afectados e ou deterioro na sanidade pública 


Consideramos moi positiva a unidade das organizacións sindicais sanitarias en Defensa da Sanidade Pública , por encima das súas lexítimas diferenzas, que mostra o illamento da Conselleria de Sanidade e da Xunta de Galicia e das súas políticas de desmantelamento e privatización da sanidade pública galega. 


Animamos a toda a cidadanía a sumarse a esta mobilización o próximo dia 26 de marzo 


Por unha Sanidade Pública Universal e Gratuíta.


A Sanidade Pública non está en venda! Deféndea!


Mobilizacións convocadas:


A CORUÑA: Manifestación, 20 h, saída Casa do Mar


CEE: Concentración, 12 h, porta principal Hospital Virxe da Xunqueira


FERROL: Manifestación, 18 h, saída Fontenla Maristany


SANTIAGO: Manifestación, 20 h, saída Praza Roxa


RIBEIRA: Manifestación, 20 h, Centro de Saúde


VILAGARCÍA: Concentración, 14 h, porta principal Hospital do Salnés


PONTEVEDRA: Manifestación, 20 h, saída Hospital Provincial


VIGO: Manifestación, 20 h, saída Hospital Xeral


OURENSE: Manifestación, 20 h, saída Pavillón dos Remedios


O BARCO: Manifestación, 20 h, saída Hospital Comarcal Valdeorras


MONFORTE: Concentración, 20 h, Praza de España


LUGO: Manifestación, 20 h, saída Edificio Multiusos da Xunta


BURELA: Manifestación, 20:30 h, saída Hospital da Costa

 

   

SOS-Sanidade Pública anímavos a participar nas mobilizacións do día 27 da Alianza Social Galega

Atención, ábrese nunha nova fiestra. PDFImprimirCorreo-e

Mércores, 26 Febreiro 2014 13:21

 

AS POLÍTICAS GUBERNAMENTAIS ESTÁN DEIXANDO SEN DEREITOS A MILLÓNS DE PERSOAS QUE NECESITAN SERVIZOS PÚBLICOS

 

Sanidade:

 

O Goberno eliminou o dereito á atención sanitaria universal pública, gratuíta no momento de recibir a asistencia e de calidade, ao desmantelar e privatizar o Sistema Público de Saúde Galego e introducir o copago polos servizos.

 

Pensións:

 

Recorte dun 14,8% a 28,3% das pensións nos próximos quince anos, mentres se desgravan plans de pensións privados.

 

Lei de Dependencia:

 

O Goberno paralizou a Lei de Dependencia, reducindo o seu orzamento nun 36,4% en 2014, o que deixa sen atención a unhas 17.000 persoas en Galicia que tiñan recoñecida a prestación, non se aceptan novas solicitudes das 7.500 pendentes de valoración, e paralízase a incorporación de novos servizos asistenciais.

 

Recortes de programas para persoas con minusvalías e discapacidades:

 

Recórtanse un 15,8% en 2013 os programas de asistencia a persoas con discapacidade física, orgánica, intelectual, enfermidades raras, parapléxicos, enfermos mentais ou con Síndrome de Down. Pechouse o 065 e retírase a subvención ao transporte público de desprazamentos para rehabilitación. Esta medida afecta a unhas 18.000 persoas en Galicia, onde terá unha especial repercusión dada a disposición xeográfica no entorno rural e ao envellecemento, moitas destas persoas carecen dos servizos mínimos necesarios, vehículos ou apoios básicos.

 

Cambios na lexislación que prohibe aos concellos prestar servizos sociais:

 

O proxecto de lei de Racionalización e Sostenibilidade da Administración local obrigará aos concellos a deixar de prestar servizos sociais e a trasladar esta responsabilidade ás autonomías. Isto afectará a axudas a domicilio, residencias de maiores, apoio á familia, reinserción social, comedores sociais, servizos de atención á muller, albergues de inmigrantes, que atenden a 2,6 millóns de persoas no Estado, unhas 190.000 en Galicia. Trasladar o financiamento destas competencias ás CCAA suporá a creba da maioría e obrigaraas á privatizar e/ou pechar estes servizos, o que enviará ao paro a outros 70.800 empregados municipais.

 

Eliminación do dereito a decidir das mulleres sobre a Interrupción do embarazo:

 

A Lei Orgánica de Protección da Vida do Concibido e dos Dereitos da Muller Embarazada supón a anulación dos dereitos sexuais e reprodutivos das mulleres, suprimindo por lei o dereito a decidir libremente sobre o momento de ser nai. Preténdese impedir a interrupción do embarazo, aínda que o feto teña malformacións graves .

 

Estafa legal ás persoas que contrataron preferentes e subordinadas:

 

Enganaron a miles de galegas e galegos que agora non poden retirar os seus aforros xa que ningunha destas participacións está garantida polo Fondo de Garantía de Depósitos (para retirar o diñeiro hai que vender estas participacións a outro cliente de Caixanova e Caixagalicia, algo imposible debido a crise). Aínda que o Banco de España teña rescatado con diñeiro público a estas caixas (o 90% do total), estas non devolven o diñeiro aos seus clientes.

 

Recortes nas axudas a emigrantes e retornados:

 

O Ministerio de Facenda esixe unha media de 10.000 euros aos emigrantes retornados a España por non declarar as súas pensións no estranxeiro, algo descoñecido polos afectados que non foron advertidos por Facenda da necesidade de declaralas, ata a moitos se lles dixo que non era algo obrigatorio. Tamén se recortaron un 16% os programas de axuda a residentes no exterior e emigrantes retornados.

 

Recortes en educación:

 

O recorte educativo alcanza os 7.300 millóns de euros en 2014, o que supón unha caída do 16,7% no gasto educativo durante a crise. En Galicia, no ano 2013, os recortes en educación foron de 149 millóns de euros e despedíronse 1.225 profesoras e profesores. Os recortes afectan ao ensino Universitario, Ensino Superior Obrigatorio, Formación Profesional e Educación Infantil e Primaria. Suprimíronse becas e axudas ao estudo, comedores escolares, compra de libros. As matriculas universitarias subiron un 20%, o que impide a moitos mozos e mozas con familias afectadas pola crise poder acceder a estudos superiores.

 

Abandono da Mocidade sen educación, traballo ou sanidade:

 

Ademais do anterior o paro xuvenil afecta ao 57%, os contratos para novos son cada vez máis precarios con soldos inferiores nun 42 % á media, o 47,3 % das mozas e mozos entre 16 e 29 anos ten contrato temporal e o 39,1 % desempeña un traballo inferior o seu nivel de cualificación. Retirouse o dereito á asistencia sanitaria aos maiores de 26 anos que estean en paro e quen emigre por un período superior a tres meses perderá tamén o dereito,  se ao volver non atopa un traballo.

 

Resumo

 

O Goberno recortou no 2014 nun 10% o gasto social do Estado, o que suporá menos recursos para sanidade, educación, dependencia, pensións, cobertura do paro, mulleres, mozas e mozos, emigrantes, etc.

 

Esta política esta destinada a pagar a débeda dos bancos deixando sen dereitos á maioría social especialmente aos máis necesitados de axuda e con menos recursos económicos.

 

Unicamente unha gran alianza que mobilice a todas e a todos os afectados, que somos a maioría da poboación, en contra desta política antisocial e antihumana, pode salvar os servizos sociais básicos que se nos quere arrebatar.

 

Todos ás manifestacions do día 27 de febreiro convocadas pola Alianza Social Galega:

MANIFESTACIÓNS 27 DE FEBREIRO
COMARCA HORA LUGAR DE SAÍDA
Ourense 19:30 
Pabellón dos Remedios
Pontevedra 20:00
Praza Ferrería
Santiago 20:00 Alameda
Ferrol 20:00 Praza España
Coruña 20:00 Casa do Mar
Lugo 20:00 Ronda da Muralla
Vigo 19:30 Vía Norte
Arousa 20:00 Avda. Mariña
Burela 19:30 Praza do Concello
Ribeira 20:00 Estación autobusesCONCENTRACIÓNS 27 DE FEBREIRO
Monforte 19:30 Praza España
Vilalba 21:30 Casa da Cultura
Cangas 20:00 Casa do Concello